Archive for the 'B' Category

Burdur Yöresi Türküleri – Yüce Dağ Başında Bir Ulu Yatır

Yüce dağ başında bir ulu yatır Alimi vurmuşlar yatıp durur Adını sevdiğim saadetler getir Saadetler getirdik derman mı kaldı Kınalı kekliğim suya mı indin Suyu almadan geri mi döndün Sen de bencileyim yarsız mı kaldın Onun için kapanmıyor gözlerim

Burdur Yöresi Türküleri – Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir

Yayla yollarında yürüyüp gelir (Oy gelin oy gelin oy gelin) Allı şalvarını sürüyüp gelir (Aman aman aman) Ben varmam oralıya orada duralıya Allah nasip eylesin davullu zurnalıya Yayla yollarından biter naneler (Oy gelin oy gelin oy gelin) İnce belli kız doğurmuş anneler (Aman aman aman) Ben varmam inekliye yoğurdu sinekliye Allah nasip eylesin omuzu tüfekliye [...]

Burdur Yöresi Türküleri – Yayla Yollarında Meliyen Guzu

Yayla yollarında meliyen guzu (oy gelin vay canım amman amman) Seyil evlerinde ara bul bizi (amman amman) Şu tarla uzun tarla Parla sevdiyim parla Yakına gelemessen Uzahtan mendil salla Yayla yollarına yokuş dediler (oy gelin vay canım amman amman) Şu gızın goluna yapış dediler (amman amman) Şu tarla uzun tarla Parla sevdiyim parla Yakına gelemessen [...]

Burdur Yöresi Türküleri – Yalbır Yalbır Yanar Yaylanın Taşı

Yalbır yalbır yanar yaylanın taşı Cıvıl cıvıl öter sılanın kuşu Kendi sılasına sığmayan kişi Gidip gurbet elde güler mi başı Sallanıp inmez misin yayla yolundan Zekat vermez misin ince belinden Sen korkmaz mısın ayrılıktan ölümden Ölelim gidelim ayrılmayalım

Burdur Yöresi Türküleri – Tekelioğlu

(Haydulen) Alt yanım deniz de üst yanım balkan Kır atın boynunda yaldızlı kalkan Üstüme de gelmesin ölümden korkan Tekelioğlu deye ünüm (namım) var benim Çekerim bıçağı zorum var benim. (Haydulen) Sürülmedik tarlalarım gen kaldı Koşulmadık mandalarım ham kaldı Bu dünyada aht almadık nem kaldı Tekelioğlu derler ünüm var benim Alabıçak üstünde şanım var benim (Haydulen) [...]

Burdur Yöresi Türküleri – Şu Dirmil’in Çalgısı

Şu Dirmil’in çalgısı a canım Dağlara vurdu yankısı Şu gelenler içinde a canım Benim yarim hangisi Altın yüksüğüm var benim Parmağıma da dar benim Şu gidenler içinde a canım Orta da boylu da yar benim Çekirgenin uçkunu Gelinlerin de coşkunu Coşkun olan gelinler a canım Kendisi sallar da peşkiri

Burdur Yöresi Türküleri – Şişedeki Gül Yağı

Öf şişedeki gül yağı dorum gözlüm Görünen Burdur dağı Öf yar yanıma gelirse dorum gözlüm Bal olur bana ağı Öf mangal maşasız olmaz dorum gözlüm Burdur paşasız olmaz Öf yari güzel olanın dorum gözlüm Gönlü tasasız olmaz Öf arabam taşa geldi dorum gözlüm Burdur’a paşa geldi Bir elim yar koynunda dorum gözlüm Bir elim boşa [...]

Burdur Yöresi Türküleri – Sürmeli Kekliğim Suya Mı Endin

Sürmeli de kekliğim suya mı endin sürmelim of Bakma melül de mahzun bağrımı deldin sevdiğim Sen de benim gibi yardan m’ayrıldın Sürüden ayrılmış palaza benzer kekliğim sürmelim Kekliğim de daştan daşa tüğersin sürmelim of Akşamlar da olur bir yerlere dönersin palazım Bir gün de olur öldüğümü duyarsın sevdiğim Benim de gurbet ellerde öldüğüm galır sürmelim

Burdur Yöresi Türküleri – Suya Gider Gelin Su Yolu Çamur

Suya gider de gelin su yolu çamur Sıvamış kolları da elleri hamur Karadır kaşları da gözleri kömür Yaktı beni su yolundan geçişin Pınarın başında yünek taşısın Gökte uçan tek durnanın eşisin Elli kızın da yüz gelinin başısın Yaktı beni pencereden bakışın

Burdur Yöresi Türküleri – Serenler Serenler (Zeybek)

Serenler serenler yüksek de serenler of Ben gidiyorum mamur olsun (aman) viranlar ey Ahret hakkın helal eyle de yarenler of Aman Allah nedir bunun aman çaresi ey Yaktı beni kaşlarının karesi aman karesi ey Şu Burdur’dan gece geçtim de görmedim of On yerimden hançer yedim aman ölmedim ey Baş çeşmeden sular içdim de kanmadım of [...]