Yıldıray Çınar – Gam Yeme Gönül Gam Yeme

Kamil olan kalmaz naçar
Gam yeme gönül gam yeme
Kara gündür gelir geçer
Gam yeme gönül gam yeme
Agir olur kamil basi
Akıttın gözümden yaşı
Hafif olur cahil basi
Gam yeme gönül gam yeme
Gündüzmisin Gecemisin
Elifmisin Hecemisin
Hüseyinden yücemisin
Gam yeme gönül gam yeme
Sen Aliden yücemisin
Gam yeme gönül gam yeme
Derdinden döndün deliye
Derdimi döksem Veliye
Neler eddiler Aliye
Gam yeme gönül gam yeme

Leave a Reply